MURAT HAN (III) ÇEŞMESİ (H.994- M.1585)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da Kulaksız Caddesi üzerinde ( Mutfak kapısı Sokak kesişimi) Kurt Çelebi Camii duvarındaki bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Dilimli bir kemeri vardır. Ayna taşı ve kemeri toprağın altında kalmıştır. Kemerin üzerindeki kitabe demir bir parmaklıkla korunmaktadır. Çok grift bir sülüsle yazılan bu kitabe okunamamıştır. “ İstanbul Çeşmeleri”ne göre şair Nihadi Çelebi’ye ait olan üç kıtalık kitabenin tarih beyti şöyledir:

“ Dîdi târihin Nihâdî muhlisi”

“ Ayn-ı ihsân çeşme-i Sultan Murat”

(994)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.