MUSLU AĞA ÇEŞMESİ (H.1077- M.1666)

Çeşme hakkında bilgi

Sultanahmet Torun Sok No:7 yanında bulunan bu çeşme klâsik tarzda yapılmış olup sağlam durumdadır. Fakat teknesi doldurulmuş, suyu kesilmiştir.

Kemerinin üzerindeki beş beyitlik kitabe Nâili’ye aittir. Okunabildiği kadarıyla şöyledir:

“ Hazret-i Aga-yi Dar-üs-saltanat”

“ Ya-ni Muslu Ağa ol ferhunde zat”

“..........................duası has ve tam”

“ Garka-i bahr-i uttaşı kâyinat”

“ Çeşme bünyâd eyledi Allah’çün”

“......................................şeş cihat”

“ Hayr-i câridir olan bi şaibe”

“ Yevmi ukbâ bâis-i fevz-i necât”

“ Devletinde Nâliyâ târihdir”

“ Geldi akdı çeşme-i ayn-ı hayat”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.