MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ (H.1028- M.1618)

Çeşme hakkında bilgi

Hasköy Kalaycı bahçesi- Kırmızı minare sokak köşesindeki ( Kırmızı Minare Camii karşısı) bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi yol seviyesinin altında kalmıştır. Suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerinde şöyle bir kitabe vardır:

“ Darüssaade Ağası Osman-ı âdilin”

“ Nâm-ı şerîfi Msutafa Ağa ol sâhip-kerem”

“ Bu çeşme-i lâtifi selsebîl eyledi hayr içün”

“ Ecr-i cezîl ile ola ukbâda mugtonem”

   (1028)

Çeşmeyi yaptıran Mustafa Ağa, Genç Osman’ın Darüssade Ağa’sı imiş.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.