MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ (H.1079- M.1668)

Çeşme hakkında bilgi

Edirnekapı’da ( Kariye Camii sokak) Kariye Camii karşısındaki bu çeşme kesme taştan klâsik üslûpta yapılmış, yer yer taşları dökülmüş, teknesi kırılmış durumda iken 1978 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından tamir ettirilmiştir.

 

Bugünkü görünümünde taşları temizlenmiş ve tamamlanmış, yeni bir tekne konmuştur. Üstü geniş saçaklı bir çatı ile kapatılarak kiremitle örtülmüştür.

Kemerinin üzerindeki kitabe taşının yeri boştur. Bu taş tamirden önce de yoktur. İ.H. Tanışık kitabenin birinci satırının Mustafa Ağa’nın ismi ile başladığını, alt tarafındaki kelimelerin kırık ve okunmaz halde olduğunu yazdıktan sonra tarih mısrasını şöyle tesbit etmektedir.

“ Âb-ı dii-keş can-fezâ ayn-ül-hayat”

(1079)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.