MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ (H.1092- M.1681)

Çeşme hakkında bilgi

Karagümrük’te Zincirlikuyu önünde ( Saray Ağası Caddesi- Nişanca Caddesi kesişimi) bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. İki servi motifi ile bir rozetin süslediği, iki yanında birer tas yuvası bulunan sağlam bir ayna taşı vardır. Teknesi çukurda kalmakla beraber suyu akmaktadır. Üstü basık bir pramit şeklinde çatı ile örtülüdür.

Kemerinin üstünde iki rozet arasında şu kitabe okunur:

“ Sâhib-ül-hayrat Ağa-yi Saray-ı Edirne”

“ Mustafa Ağaya rahmet ide Rabb-i kâinat”

“ Nûş iden der bu eser-i tâmının târihini”

“Çeşme-i pâk-i musaffa bî-bedel mâ-i hayat”

(1092)

Çeşmeyi yaptıran Mustafa Ağa Edirne Sarayı Ağalarındandır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.