MUSTAFA AĞA ( Daltaban) ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Eminönü, Kumkapı’da Daltaban yokuşu No:10’da (Çoban Çeşme Medrese Sokak köşesi) bulunan bu çeşme küfedeki taşında kesme taştan yapılmıştır. Ayna taşını çevreleyen sivri kemer üzerinde rozet bulunmaktadır. Küçük olan ayna taşı ve teknesi harap olmuştur. Kitabeside yerinde yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.