MUSTAFA AĞA ( Mimar) ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Eğrikapı’da İvaz Efendi Camii yakınındaki ( Dervişzade Caddesi) bu meydan çeşmesi altı cephelidir. Her cephede klâsik tarzda yapılmış birer çeşme vardır. Tekneleri doldurulmuş olup, yalnız bir cephesindeki çeşmeden su akmaktadır. Üst kenarında oymalı bir bordür bütün cepheleri dolaşmaktadır. Kitabesi yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.