MUSTAFA AĞA (Silâhdar Kethüdası) ÇEŞMESİ (H.1157- M.1744)

Çeşme hakkında bilgi

Mevlevihanekapısı’nda Evliyaata Sokağında bulunan bu çeşme adi taştan yapılmıştır. Sivri kemerinin içinde kesme taştan, bir tas yuvalı ayan taşı vardır. Teknesi aşınmış olup, suyu akmamaktadır.

Kemerinin üzerinde bir çeşmenin yapılışı, diğeri tamiri ile alâkalı iki kitabe vardır. Yapım kitabesi:

“ Sahib-ül-hayrat sâbıkaa Silâhdar”

“ Kethüdası merhum Mustafa Ağanın”

“Ruhu şâd ola”

(Sene 1157)

Tamir kitabesi:

“Saniyen ta’mir ile revnakbulub oldu ihyâ

“ Harab durur iken hayli müddet bu çeşme-i zîbâ”

“ Nûş idenler fâtiha bahş itsün rızaenlillah”

“ Merhuem Saraylı Râhıkamer Hanımın cânına”

Tamir tarihi yazılmamıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.