MUSTAFA (Beylikçi Hacı) ÇEŞMESİ (H.1306- M.1888)

Çeşme hakkında bilgi

Beyazıt’ta Tiyatro aralığı sokakta bulunan bu çeşme eski durumundan tamamen farklı olarak bir işyerinin altında mermer olarak yeniden yapılmış olup suyu akmamaktadır.

İstanbul çeşmelerindeki kaydına göre: Yüzü kesme taşla kaplı, tonoz kemerli, haznesinin çatısı kaldırılmış bir yapı imiş. Teknesi ve ayna taşı düz mermerdenmiş, talik hatla yazılmış iki satırlık kitabesi şöyle imiş:

“ Vesakahüm rabbühüm şeraben tahura”

“Beylikçi müteveffa Hacı Mustafa Efendi’nin ruhuna fatiha” (1306)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.