MUSTAFA ( Elhac) ÇEŞMESİ (H.1202- M.1787)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih Kıztaşı Kızanlık Caddesi No:14 de bulunan bu çeşme Mermer kaplanmış yuvarlak cepheli bir yapıdır. Oymalı büyük bir ayna taşı vardır. Teknesi doldurulmuş, lülesi koparılmış, sedleri tahrip edilmiştir. İki yandaki mermer sütunları birleştiren kornişin üstünde yine yuvarlak bir satih üzerine yazılmış dört beyitlik kitabesi durmaktadır. Okunamayan bu kitabenin tarih beyti “İstanbul Çeşmeleri”ne göre şöyledir:

“Didi bu nükte ile hâmem anın târihini”

“ Kim revâ olsa da Fiha tüsemma selsebîl”

     (1202)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.