MUSTAFA PAŞA (Sadrazam ) ÇEŞMESİ (H.1166- M. 1752)

Çeşme hakkında bilgi

Bayrampaşa, Rami Kışla Caddesi Cicoz Yolu köşesinde bulunan bu çeşmesinin büyük haznesinin adi taştan, esas cephesi ise adi taştan yapılmıştır. Oymalı bir kemeri vardır. Ayna taşı yok olmuştur. Çeşmenin önüne demir parmaklık çekilmiş, teknesi doldurulmuş, ağaç ve sarmaşık ekilmiştir.

Kemerinin üstündeki kitabe okunamaz hale gelmiştir. Tarih beyti “İstanbul Çeşmeleri”nde şöyle kaydedilmiştir:

“ Nâfizâ nutk itdi hâme târih-i vasfın temâm”

“ Sadr-ı Âli Mustafa Pâşânın ayn-ü cûdû bu”

(1166)

Çeşme 1304 (M.1886) yılında tamir edilmiş, fakat tamir kitabesi görülememiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.