MUSTAFA (ŞEHZADE) ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdarda Aizi Mahmut Efendi Sokağınında ( No:40 yanı) kemse taştan klâsik tarzda yapılmış olan bu çeşmenin ayna taşı bozulmuş teknesi doldurulmuş suyu kesilmiştir.
Kemerinin üzerinde beton bir saçak altındaki kitabesi şöyledir:


“ Menba’-ı cûd-ü sehâ Şehzade Sultan Mustafa”

“ Kim odur necl-i necîb-i husrev-i kişveristan”

“ Hasbetenlillâh bu dil-cû çeşmey bünyâd idüb”

“ İtdi icrâ âleme âb-ı zülâli râyegân”

“ Ezber itsün su gibi evrâdın Şehzadenin”

“ Bu musaffâ çeşmeden nuş eyleyen dil-teşnegân”

“ Bir güzel mısra’didim Rahmî ana târih içün”

“ İç bu âb-ı nâbı Sultan Mustafa itdi revan”

(1141)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.