NALINCI DEDE ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Unkapanı Üsküplü Caddesinde (No:19-20) bulunan Nalıncı Mehmet Dede Türbesine bitişik olan bu çeşme mermerden yapılmıştır. Suyu akmamaktadır. Evliya Çelebinin seyahatnamesinde şöyle denilmektedir:

Nalıncı Nemi-zâde: Sağlığında Unkapanı’nın iç tarafında Araplar Çarşısı’nda bir dükkânda nalıncılık edermiş.....Nalıncı Dede Tekkesi Muslî Sultan Sarayı’na bitişik, Haracî Mescidi karşısında bir yüksek kubbedir. Öldüğü gece üçüncü Murad’ın rüyasına girip “ Üzerime bir kubbe yanıma tekke ve çeşme yaptır” denmiş.

Sultan Murad Han bizzat cenaze namazında bulunmuş, sonrada bir çeşme ve tekke yapılmasını emir ve irade buyurmuştur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.