NÂZIM BEY ÇEŞMESİ (H.1343- M.1925)

Çeşme hakkında bilgi

Râmi, Yenimahlle’de Boşnak Hızır Sokağı ile Numan Efendi Sokağı’nın birleştiği köşededir. Karşısında Tantavî- Zade Mehmed Halit Efendi Camii bulunmaktadır. Çeşme altı köşeli prizma biçimindedir. Yüzler sıvalıdır.Yalnız cephelerden birine düz ayna taşı ile tekne konmuştur. Çeşmenin üstü aynı zamanda saçağı oluşturan bir beton çatı ile örtülmüştür.

Kitabesi şöyledir.

“Su herşeye hayat verir”

“Nazım Bey Çeşmesi”

(Kânun-ı evvel sene 1341)

Çeşmenin Eyüp Belediyesi’nce restorasyonu yapılmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.