NURUOSMANİYE CAMİİ ÇEŞMESİ (1755)

Çeşme hakkında bilgi

Nuruosmaniye sokakta bulunan Nuruosmaniye Camii’nin kapısı yanındaki çeşme tamamen mermerden yapılmıştır.

Söz konusu camii Sultan I. Mahmut tarafından 1748 yılında yaptırılmaya başlanmış, ölümü ile kardeşi III. Osman tarafından 1755 tarihinde tamamlattırılmıştır. Mimarı Mustafa Ağa’dır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.