ORTAOKUL ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Çatalca’da İstanbul caddesi üzerindedir. Çeşme hakkındaki aşağıdaki bilgi İstanbul Ansiklopedisinden alınmıştır. Okulun bahçe duvarının bir köşesinde ve duvarın sokak yüzüne konmuş cephesi mermer kaplı bir çeşmedir. 1936- 1950 arasında yapılmıştır. Dikkate değer en önemli hüviyeti mermer kabartma bir plâk taşımasıdır ki o tarihlerde Çatalca Ortaokulu’nun resim ve iş öğretmeni olan Ahmed Anlı’nın eseridir. Sanatkar ve İnkilâpçı öğretmen bu plâkta tamamen çıplak bir atleti çeşmeden avucu ile su içer vaziyette göstermiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.