OSMAN PAŞA ( Gazi) ÇEŞMESİ (H.1307- M.1891)

Çeşme hakkında bilgi

Beşiktaş’taki ( Şair Nahifi caddesi, Serencebey Yokuşu No:47 karşısı) bu çeşmenin üst kenarı oymalı, ayrıca altı köşeli bir yıldızla süslü oymalı bir başlıkla taşlandırılmış mermer bir ayna taşı vardır. Teknesi sağlamdır. Suyu akmamaktadır.

Ayna taşına kazılmış bulunan kitabesi şöyledir:

“ Bende-i Şah-ı cihan safderi Gazi Osman”

“ Ya’ni Mabeyn-i Hümâyun Müşîri hâlâ”

“Yine bir çeşme-i nev kıldı binâya himmet”

“ Celb içün Şâh-ı Hâmid-üş-şiyeme hayr duâ”

“ Geldi tarihini bir teşne-leb ildi işrâb”

“ Âb-ı nâb eyledi icrâ yine Osman Pâşa”

   (1307)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.