OTAKÇILAR ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Otakçılarda Fethi Camii ve Otakçılar Polis Karakolunu sağ tarafında olup ona bitişiktir. Beş yol ağzında bulunan bu klasîk kesmetaş çeşmenin kitabesi yoktur.

Eyüp Vakfiyesinde Eyüp kasabası hudutları yazılırken “ Otakçıbaşı Mescidi kurbünde Ali Paşa Çeşmesi” denmektedir. Bu Ali Paşa Sadrazam Semiz Ali Paşa olup bir çeşmesi de Cezeri Kasım Paşa Camii karşısındadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.