PERESTÛ KADIN ÇEŞMESİ (H.1313- M.1895)

Çeşme hakkında bilgi

Silivrikapı’da Bâlû Tekkesi karşısında (Silivri kapı İlkokulu binası duvarında) bulunan bu çeşme baştan başa oymalarla süslü yekpare mermer bir ayna taşından ibarettir. Musluğu kopraılmış teknesi kırılmıştır. Hafif beyzî bir madalyon içersindeki kitabesi şöyledir:

“ Cennetmekân firdevs-âşiyan Gazi Eb-ül-feth Sultan”

“ Mehemmed Han Hazretlerinin Topçubaşı bu makamın”

“ Bâni-i evveli Bâli Süleyman Ağa Hazretlerinin rûh-i”

“ Kudsiyeleri için Prestû Kadın Efendi’nin hayratıdı”

      “ 13 Zilka’de 1313”

Perestû Kadın Abdülmecid’in altıncı kadınıdır.

Çeşmenin suyu akmamaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.