PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1284- M.1867)

Çeşme hakkında bilgi

Aksaray’da Valide Camii’nin avlu kapısı sol taraftadır. Sersik kezen Abdülfettah yazısı ile iki satırlık kitabesinin tarih beyti şöyle imiş:

“ Selâsetle didim Safvet bu cârî hayre nev târih”

“ Durur cümle çıkan sular bu ayn-ı Mehd-i Ulyâya”

(1284)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.