RÂYET KEŞAN KALFA ÇEŞMESİ (H.1275- M.1858)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te İdris Köşkü Caddesi (No:18) üzerinde ve çeşme üstü sokağının sağ başındadır. Çeşmenin kitabesi yoktur. Klâsik tarzda kesme taştan inşa olmuştur. Yanında ayrıca küçük bir çoban çeşmesi bulunmaktadır. Büyük haznelidir. Kitabe yeri boş ve haraptır.

Çeşmenin bânisi İdris-i Bitlisî olup zamanla harap olduğundan Abdülaziz’in cariyelerinden Râyet Keşan Kalfa tarafından 1285 (1868) tarihinde onarılmış ve onun ismiyle anılmaya başlamıştır. Çeşme 1985 tarihinde onarılmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.