REHABULA KADIN SEBİLİ VE ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Vefa’da Atıf Efendi Kütüphanesi’nin karşısında(Fetva yokuşu sokak) bulunan bu sebil üç pencerelidir, dış satıhlarda hiçbir süsleme yoktur. Çok harap olduğundan 1972 yılında aslına uygun olarak yenilenmiştir. Üstü kubbe ile örtülüdür. Kitabesi yoktur. Bânisi Rehabula kadının mezarı sebilin içine taşında 1147 (M.1743) tarihi görülmekte imiş.

Kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen sebilin altındaki çeşmeden su akmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.