RUHİ BEY ÇEŞMESİ ( H.1247- M.1831)

Çeşme hakkında bilgi

Cibali’de Mimar Çeşme Sokağındadır. (No:5) Büyük haznesinin ön yüzüne kabartma süslemeli bir ayna taşı konmuş, etrafı kesme taşla kaplanmıştır.

Altı beyitlik kitabesinin son mısraları şöyledir:

“ İder hubb-i Ali işrâb rûh-i Hüseyn aşkına âb”

“ Sekahüm Rabbühüm şeraben tahura ni’m-elhisab”

         (1247)

Çeşmeyi ilk yaptıran Padişah imamı Zeynelabidin Efendi imiş. Oğlu Ruhi Bey tarafından ihya edilmiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.