ŞABAN KAPTAN ( ŞABAN KAPTAN CAMİİ) ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Hasköy, Kalaycıbaşı Caddesi’nde ( Kalaycı Bahçesi sok hacı Taban Camii önü) kendi adıyla anılan camii önündedir. Yarıya yolun bölümü yol altında kalmıştır.

Kesme taştan, klâsik üslupta yapılmış bir çeşmedir. Haznesi mescid duvarına gömülüdür. Kitabesi yoktur.

Sivri kemerli çeşme nişinin içersindeki ayna taşının üzeri sıvanmıştır. Mermer musluk taşı sağır dilimli kemerlidir. Köşeliklerinde bitkisel bezeme yer alır. Üstündeki kartuş, motifli bir silmeyle dikdörtgen bir çerçeve içersine alınmıştır. Kartuş yüzeyinde, her iki yanda birer vazo içinde zambak ve lale motifleriyle oluşturulmuş natüralist üslupta bir tezyinat vardır.

Çeşmenin cephesi bilinçsizce boyanmıştır. Musluğu mevcut olup, suyu şehir suyuna bağlı olarak akmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.