SAFİYE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1163- M.1749)

Çeşme hakkında bilgi

Halıcılar’da Sultan selim Medresesi yakınında, Oğuzhan caddesi üzerinde bulunan bu mermer çeşmenin oymalı kemeri içindeki kabartmalarla süslü taşı, büyük bir kısmı itibarıyla teknesi ile birlikte toprak altında kalmıştır.

Kemerinin üzerinde büyük bir yer tutan kitabe bozulmuştur:

“ O âb-ı rû-yi hilafet cihan-bânın”

“..............................Safiye Sultanı”

“ Cihanda eyle tûl-i ömr...............”

“ ......hayr ile şâyan-ı rahmet it anı”

“ ......bu çeşme-i dil-cû..................”

“ Akıtdı lûleden atşâna âb-ı hayvanı (1163)”

“ Musîb su gibi ezberledim dü târihini”

“ Ki âb-ı zemzem dil-teşne eyler insanı”

“ Ne ayn-ı dil-keş-ü nev yapdı hasbeten l’llah”

(1163)

“ Çün itdi Hak muvaffak Safiye Sultanı”

(1163)

Yazı Ebubekir Paşa oğlu Elhac Süleyman’ınmış. Alâiyeli Ebubekir Paşa ise Safiye Sultan’ın eşlerinden biri imiş.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.