ŞAHSULTAN ÇEŞMESİ (H.958- M.1551)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te (Feshane Cad.- Mahmut Paşa Camii önü) Zal Mahmut Paşa Camii’nin Defterdar Caddesi’ne açılan avlu kapısı bitişiğindeki bu çeşme kesme taştan klasik tarzda yapılmıştır. İki yanında birer tas yuvası bulunan oymalı ayna taşı bozulmuş, musluğu koparılmış, suyu kesilmiş, teknesi yok olmuş durumdadır. Çeşmenin üst kenarında oymalı bir pervaz vardır. Çeşme Eyüp Belediyesi’nce restore edilmiştir.

Kemerinin içindeki kitabe taşı aşınmış ve okunamıyacak kadar bozulmuştur. “İstanbul Çeşmeleri”’nde tarih beyti şöyledir:

“ Teşne- dilller didiler târihini”

“ Çeşme-i mâ-i hayat-ı can-fezâ”

       (958)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.