SAİD BEY ÇEŞMESİ (H.1342- M.1923) Şişli

Çeşme hakkında bilgi

Teşvikiye camii avlusunun alt köşesi dışında ( Ahmet Fetregi sokak) taş ve tuğadan yapılmış olan bu çeşme, ilk şeklini kaybetmiş, yer yer dökülen sıvasının altından tuğlaları çıkmış, harap bir haldedir. Suyu akmaz.

“ Kemerinin içindeki kiateb şöyledir:

Binbaşı Said Beyin ve ailesi
Ayşe hanımın ve akraba ve teallûkatının
hayratlarıdır.”
(Sene 1342)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.