SALİH AĞA ÇEŞMESİ (H.1229- M.1813)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da Hacı Hüsrev’de (Sahaf Çeşmesi Sokakta) Sakızağacı Camii köşesindeki (Sahaf Musluhiddin Camii önü) bu çeşmenin yapılışı basit ve sadedir. Kesme taştan yapılmıştır. Ahşap bir saçağı ve kiremit örtülü bir çatısı vardır. Teknesi sağlamdır. Suyu akmamaktadır.

Kitabesi şöyledir:

“ Vâlide Başağası Ağa-yi-zü’l-atâ”

“ Niyyeti hayre anın hayrata sa’yi dâima”

“ Lutfu cârîdir anın her bir mahallede sû gibi”

“ Âb icrâ eyleyüp bu çeşemeyi kıldı binâ”

“ Bu mahalle-i teşnede atşânı reyyan eyledi”

“ İç Hasan ile Hüseyn-in askına gel tâze mû”

“ Katre katre bendesi Şükri didid târihini”

“ Mâ-i zemzem kıldı icrâ nev-be-nev Sâlih Ağa”

(1229)

Çeşme Sahaf Muhiddin tarafından yaptırılmıştır. Vâlide Başağası Salih Ağa tarafından yenilenmiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.