SALKIMSÖĞÜT ´ TEKİ ÇEŞME

Çeşme hakkında bilgi

Sirkeci’de Salkımsöğüt’te (Alemdar Cad- Hüdavendigâr Cadde köşe) saray surlarına bitişik olan bu çeşme muntazam yontulmuş büyük mermer blokları ile yapılmıştır. Armadî veya kaş denilen biçimdeki kemerinin içinde polis armasını hatırlatan sekiz köşeli bir güneş ve çeşitli motifleri ile süslü büyük ayna taşı vardır. Teknesi kısmen kırılmış, suyu kesilmiştir. Kemerinin üstündeki korniş ile biraz yukarısındaki oymalı ikincisi arasındaki boşluğa (Ve sekahüm Rabbüküm şeraben tahura) âyeti yazılı bir kitabe yerleştirilmiştir.

Hangi tarihte, kimin tarafından yaptırıldığına dair bilgi bulunamadı.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.