ŞANİZADE ELHAC MUSTAFA OĞLU MEHMED SADIK ÇEŞMESİ (H.1198 ; M. 1783)

Çeşme hakkında bilgi

Ortaköy’de Palanga Caddesi ile Çevirmeci sokağı kavşağında bulunan bu çeşme zamanla harap olmuş, oymalı bir ayna taşı ile kitabeden ibaret kalmıştır.

Su hakkında bir âyet ve bir hadis ile başlayan ve güzel bir yazı örneği olan bu kitabe Arapça olarak devam etmektedir. 1198 yılında Şanizade Elhac Mustafa oğlu Mehmed Sadık tarafından yaptırıldığı ve yazısının İsmail Zühdî adında bir hattata ait olduğu bu kitabeden anlaşılmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.