SEFER AĞA ÇEŞMESİ (H.1029- M.1620)

Çeşme hakkında bilgi

Bozdoğan Kemeri arkasında Kirazlı sokağı ile Kovacılar Caddesinin kesiştiği köşebaşında

(Süleymaniye caddesi üzerinde) bulunan bu çeşme klâsik tarzda yapılmıştır. Sivri kemerinin

içinde bozulan ayna taşının yanında bir taş yuvası vardır. Suyu akmamaktadır. Hemen önünde

büyük bir ağaç bulunduğundan kitabesi güç okunur hale gelmiştir.

Tarih mısrası şöyledir:

 

“Ya ilâhi ola bu çeşme hemîşe cârî”

            (1029)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.