SELAMSIZ ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Selâmsız’da Muradiye Mektebi Sokağı’nın başındaki bu çeşme üzeri kabartma çiçek ve güneş motifleri ile süslü çok büyük kıtadaki mermer ile bir ayna taşı ile üzerindeki kabartma dallar ve kafeslerden oluşan bir başlıktan ibarettir. Ayna taşı Salkımsöğüt çeşmesindekinin eşidir. Başlığın ortasındaki beyzi madalyonun içinde mevcut olması gereken tuğra silinmiştir. Çeşmenin teknesi durmaktadır, suyu ve kitabesi yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.