SELİM HAN (III) ÇEŞMESİ (H.1205- M.1709)

Çeşme hakkında bilgi

Beşiktaş’ta Uzuncaova CaCaddesindeki ( Şehit Asım Cad- Türkçeşme sokak köşesi) bu çeşme beşik örtülü, yüzü sıva ile kaplanmış büyük bir haznenin önündedir. Mermerden yapılmıştır. Ayna taşı sade ve kabartma bir çerçeve içindedir. Teknesi sağlamdır, suyu yoktur. Kırılmış ve çimenyo ile birleştirilmiş kitabe taşında okunabildiği kadar Yanyalı Zihni Efendi’ye ait satırlar şöyledir:

“ Âb-ı rû-yi şân-ı devlet server-i derya-neval”

“ Şeh Selim Han adalet-pîse-i sâhib-kemâl”

“ Cûd-i lütfu sâbe-sû neşr.......âleme”

“ Nice hayrata muvaffak kıld Hayy-i lâ-yezâl”

“ Câ-yi bi-âb idi ayn..........idüb”

“ Oldu bu ehl-i mahalle sü-be-sü asûde-hal”

“ Aç duâya destini içtikçe âbı çeşmeden”

“ Eyle deavet şeehinşahini her rûz-ü leyâl”

“ Böyle içrab eyle zihni tam tarihin anın”

“ Çeşme-sârı resm-i dil-cû âb-ı sâfi-i zülal”

(1205)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.