ŞEMSİCEMAL USTA ÇEŞMESİ (H. 1324- M.1906)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Defterdar İskelesi yakınında Yavedud Türbesi (Şeyh Abdülvedüt Türbesi) önünde bulunan bu çeşme kitabeyi de ihtiva eden mermer bir ayna taşı ile tekneden ibarettir. Suyu yoktur. Kitabesi şöyledir:

 

“Şevketlû Sultan Gâzi Abdülhamid Han Efendimiz hazretlerinin Hazinedar Ustası merhume Şemsicemal Usta’nın hayratıdır.”

                                   (1324)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.