SERANDEDİL KALFA ÇEŞMESİ ( H.1319- M.1901)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih’te Atpazarı ilerisinde ( Nevşehirli İbrahim Paşa Cadde No:7 karşısı) bulunan bu çeşme çok haraptır. Taşları yer yer çatlamış ve dökülmüştür. Oymalı kemerinin içindeki ayna taşı ve teknesi toprağa gömülmüştür. Suyu yoktur.

Kemerinin üzerindeki kırık kitabe taşında şunlar yazılıdır:

“ Bani-i çeşme Sreandedil Kalfa Selim Ağa dahi”

“ Mazhar itsün âb-ı kevser içmeğe Rabb-i celîl”

“ Böyle hayrata muraffak oldular bâ-lûtf-i Hak”

“ Bendegân-ı hazret-i Sultan Hamid bî-misil”

“ Oldu târih-i temâmın Fazliyâ müjde-resan”

“ Pak güzel akdı bu çeşme misal-i selsebîl”

(1319)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.