SERVER AĞA (Başmusahib) ÇEŞMEDİ (H.1289- M.1872)

Çeşme hakkında bilgi

Mahmutpaşa’da Hacı Küçük Camii sokağında camiinin avlu kapısı bitişiğinde bulunan bu çeşme mermer kaplıdır. Kemeri tak biçimindedir. Kabartma motiflerle süslü ana taşının üzerinde kitabesi vardır.

Kitabe sülüs hatla Muhsinzade Es-seyid Abdullah tarafından yazılmıştır. Tarih beyti şöyledir:

 

“ Tam târihim ider arz-ı selâset irfân”

“ Sanki mecrâ-yi hayat oldu bu dil-cü çeşme”

                                                             (1289)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.