SİLAHTAR YAKUP AĞA ÇEŞMESİ ( H.1145- M.1732)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da Yakubağa Sokağı ile Sipahi Fırın Sokağının kesiştiği yerde 10 nolu evin altında bulunan bu çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Teknesi biraz çukurda kalmış olmakla beraber suyu akmaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Şah-ı devranı Silâhdarı Aga-yi hoş-hisal”

“ Ya’ni kim Ya’kub Ağa ol bâni-i sâhib-kemâl”

“ Çeşmesi târihini böyle nida eyler Hanif”

“ İçin Allah aşkına bu çeşmeden mâ-i zülâl”

(1145)

Çeşmeyi yaptıran Ahmed III’ün kızı Esma Sultan’ın damadı Yakub Paşadır. Kendisi vâliliklerde bulunmuştur. Kitabeyi Darüssaade Yazıcılarından Şair Hanif İbrahim Efendi yazmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.