SİLİVRİ KAPI ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Silivri kapı caddesi üzerinde Hadım İbrahim Paşa camii yanında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Kabartma oymalı ayna taşı iki tas yuvası arasında yerinde durmaktadır. Fakat teknesi parçalanmış olup, kitâbesi yoktur. Suyu akmaz.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.