SİNAN AĞA ÇEŞMESİ (H.1317- M.1899)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih Ayvansaray’da Esnaf Loncası Sokağında bulunan bu çeşme kesme taştan bir hazne duvarı önüne konmuş oymalı bir ayna taşı ve bir tekneden oluşmaktadır. Suyu yoktur. Ayna taşının üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Sahib-ül-hay (Abdülhamid II tuğrası) Sinan Ağa”

“ Târih-i hedmi sene 1310- Târih-i inşası sene 1317”

“ 28 Hazira Salı 12 Rebiulevvel Perşembe”

Yıkılan bir çeşmenin yerine Sinan Ağa adında bir zat tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.