SİNAN ( Ekmekçi) ÇEŞMESİ (H.950- M.1543)

Çeşme hakkında bilgi

Fatih Kocasinan Caddesi Akbilek sokaktaki Mimar Sina Mescidi önündeki çeşme kesme taştan yapılmış. Teknesi yalak şeklinde, ayna taşının üst tarafında tas koymaya mahsus ki yuvası vardır. Tarih mısraı şöyledir:

“ Oldu safâ vü lûtf ile çeşme zehî ayn-ı zülâl”

“Yaptıran ekmekçi Sinan adında bir hayır sahibi imiş. Yaptırılmasına Mehmed Bey adında bir zatın sebeb olduğu kitabesinde yazılı imiş.

Çeşme yeni restore edilmiş olup, suyu akmaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.