SİNAN PAŞA ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Doğancılar’da Sinanpaşa Camii’nin ( Topraklı çıkmazı sokak) yanındaki bu çeşme çok harap duruma gelmiş iken son yıllarda camii ile birlikte tamir edilmiş ve avlu içine abdest musluklarının yanına alınmıştır.
Kesme taştan klâsik tarzda yapılmış bulunan bu çeşmenin kitabe taşı kaybolduğundan hangi tarihte yapıldığı belli değildir.

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.