SİYAVUŞ PAŞA ÇEŞMESİ (H.1011- M.1602)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Camii Kebir caddesi üzerinde, Sokullu Mehmed Paşa Türbesi karşısında ve Siyavuş Paşa Türbesi’nin yanındadır. Tamamen kesme taştan yapılmış olup kemeri yuvarlaktır. Bu haliyle değişik bir stil arz etmektedir. Ayna taşı üzerinde, üst kısmı yarım daire şeklinde bir kitabesi vardır.

“ Ve min el mai külle şey’in hay”

“ Sâhib-ül-hayrat vel-hasenat sadrıa’azam-ı esbak”

“ Merhum ve magfürünleh Siyavuş Paşa ruhiyçün rızaen-li’llah El-fâtiha”

(1011)

Çeşme Paşa’nın vefatından kısa bir süre sonra, onun ruhunu şad etmek için yaptırılmıştır. Siyavuş Paşa aynı tarihte vefat etmiştir. Çeşmenin restorasyonu yeni yapılmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.