SOKULLU MEHMED PAŞA CAMİİ ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Sultanahmet Kadırga Şehit Çeşmesi sokakta Sokullu Mehmed Paşa camii avlu duvarında bulunan bu ikiz kesme taştan klâsik üslûpta yapılmıştır. Ayna taşları sökülmüş, tekneleri kırılmış, suyu kesilmiştir.

Çeşmelerin üst kenarında işlemeli bir pervaz boydan boya uzanmaktadır. Kitabesi yoktur. Camii ile aynı tarihte yapılmış olması muhtemeldir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.