SÜLEYMAN AĞA (Dilsiz) ÇEŞMESİ (H.1001- M.1592)

Çeşme hakkında bilgi

Etyemez’de Tekkenin yakınında olduğu “İstanbul Çeşmeleri”’nde kaydedilen bu çeşme, bugün (Samatya Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi) Samatya Sosyal Sigortalar Hastanesi’nin bahçesinde bulunmaktadır. Esaslı bir tamir görerek eski şeklini yeniden kazanmıştır. Yalnız kitapta bahsedilen kiremit örtülü çatısı kaldırılmıştır.

Çeşme kesme taştan türk klâsik üslûbundadır. Sivri kemerinin içindeki kitabe şöyledir:

“ Süleyman Ağa nâm dilsiz utanub hulkundan”

“ Revâdır imtizac itse eğer ki âbla ateş”

“ Binâ itdikde bu aynı Fedâi didi târihin”

“ Zülâl-i selsebîl-ü âb-ı pâk-ü çeşme-i dil-keş”

(1001)

Kitabenin nâzımı İstanbullu Haskiler Kâtibi olup 1010’da Peşte’de şehid olan şair Fed’ai İsmail Bey’miş.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.