SULTAN SELİM MEDRESESİ ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Aksaray’da Vatan Caddesi üzerinde (Lunaparkın karşısında) Sultan selim Medresesinin duvarında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik stilde yapılmıştır. Son zamanlarda tamir gördüğü anlaşılmakta ise de ayna taşı bozulmuş suyu kesiktir. Çeşmede süsleyici hiçbir özelliği görülmemiştir. Kitabesi yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.