SULTANTEPESİ ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Sultantepesinde Servilik Caddesinin genişleyip bir neydan halini aldığı yerdeki bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Oymalı bir kemeri vve kabartma motfilerle süslü mermer bir ayna taşı vardır. Kemerinin üzerindeki kitabe taşında hiçbir yazı görülmemektedir. Suyu yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.