TERSÂNE EMİNİ, HACI AHMED PAŞA ÇEŞMESİ ( H.1140- M.1727)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da Deniz Hastanesi arkasında Babadağı yokuşu sokağında ( Kadımehmet İlkokulu karşısında) Yeldeğirmeni Camii’ne ait evi altında bulunan bu çeşme, klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Ayna taşı mermerdendir. Kabartma oymalarla süslüdür.

“ İstanbul Çeşmeleri”nde bildirildiğine göre biri üç beyitlik, diğeri ki beyitlik iki kitabesi vardır. Birincisi tarihsizdir. İkincisinin tarih mısraları şöyledir:

Didi seyr eyelyüb atşana Salim sâl-i tarihin

Bu dilcu çeşmeden mâ-ı zülâl iç nûş-i can olsun”

      (1140)

Çeşmeyi yaptıran Hacı Mehmed Ağa, İzmirli Ali Paşa’nın kardeşidir. Çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra (H.1145- M.1733)’te ölünce Üsküdar’da kendi hayır eseri olan Ahmediye Camii’nin harimine gömülmüştür.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.