TEVFİK BEY ÇEŞMESİ (H.1282- M.1865)

Çeşme hakkında bilgi

Temmuz 1995

Sultanahmet’te Sokullu Mehmed Paşa Camii’nin alt tarafındaki ( Demirci Reşit Sokak no:16 yanı) bu çeşme aslında kesme taşla yapılmış olmakla beraber şeklini kaybetmiştir. Haznesinin yüzü sıva ile örtülmüş, yine sıva ile yuvarlak bir kemer yapılmıştır. Bu kemerinin içinde kenarları oymalı mermer bir ayna taşı vardır. Üstü ve yanları büyük boyda rozetlerle süslenmiştir. Teknesiçuruda kalmıştır. Suyu akmaktadır. Kemerinin üzerinde iki kitabe vardır. Üstteki kitabe çeşmenin tamirine ait olup şöyledir:

 

“Bosnavi Akhisar Kazasından Babüssaade Ağası merhum Ahmed Ağa hayrat-ı münifidir. Mütevelliye Hadice Hanım” (1308)

Alttaki yapılış kitabesi olup beş beyittir. Son mısraları şöyledir:

“Bir nevzemin târihdir Vâsfî gelüb didim bu an”

“ Bu çeşme-i Tevfik –den akdı heman bu âb-ı nâb”

(1282)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.