TEZKERECİ CAMİİ ARKASINDAKİ ÇEŞME

Çeşme hakkında bilgi

Kuruçeşme’de Tezkereci Camii’nin arkasında, Tezkereci Camii Sokakta ki bu çeşmenin kabartmalarla süslü büyük bir ayna taşı ve önünde oval biçimde oyulmuş bir teknesi vardır. Suyu akmamaktadır. Kitabesi yoktur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.