TOPHANELİOĞLU ÇEŞMESİ (H.1140- M.1727)

Çeşme hakkında bilgi

da Tophanelioğlundan Altunizadeye giden yolun köşesinde bulunan bu çeşme Boğaziçi Köprüsü Çevre yolunun açılışı sırasında ortadan kaldırılmış, sonradan Kısıklı caddesi üzerindeki Millet Parkı içerisinde yeniden kurulmuştur.
Çeşme kesme taştan klâsik târzda yapılmıştır. Ayna taşı ve teknesi yoktur. Suyu yer seviyesinde yerleştirilmiş bir mermer yalağa akmaktadır.
Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Tophaneli Zadelerin
Ruhlarıyçün el-fatiha”

(1140)

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.